AC

Zapomenuté hesloRegistrovat

Butik

Butik AmaterCup není klasickým internetovým obchodem. V rámci butiku prezentuje AmaterCup své reklamní předměty, značkový textil nebo doplňky. Tyto produkty (či služby) jsou primárně určené pouze k prezentaci AmaterCup či vnější komunikaci, nicméně mohou býtv konkrétních případech nabídnutý zájemcům k prodeji.

Prodej pak probíhá po vzájemné dohodě na akcích AmaterCup tak, aby si mohl zájemce zboží prohlédnout a vyzkoušet, na místě je dohodnuta i cena. Pokud by přesto mělo dojít k uzavření smlouvy a prodeji po internetu, je cena za zboží dohodnuta předem písemnou formou a vztah prodávajícího a kupujícího definován následujícími Obchodními podmínkami. 


Obchodní podmínky


Tyto Obchodní podmínky (dále OP) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále Kupujíci) a prodávajícím při prodeji zboží v internetovém obchodě AmaterCup Shop, který provozuje Petr Menzl (dále Prodávající).

Předmětným zobžím obchodu je textil a dalčí spotřební a reklamní předměty a služby se značkou AmaterCup.

 

Prodávající: Petr Menzl, Petr Menzl, Evropská 676/152, 160 00 Praha 6. IČ 71044591. Prodávající není plátce DPH.

Kupující: Kupujícím se stává ten, kdo prostřednictvím emailu objedná zboží z obchodu na internetových stránkách www.amater-cup.cz.

Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího v oblastech, které nejsou pokryty těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

I. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Tyto budou použity jen k realizaci plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak publikovány či předány třetí osobě. Výjimkou je případ související doručením zboží nebo platbou.


II. Ceny
V internetovém obchodě jsou vždy aktuální ceny. Kupující uzavítá kupní smlouvu na zobží za cenu zvěřejněnou v obchodě v okamžiku objednávky, Kupující nemá nárok vyžadovat slevu či jinou cenu. Ceny jsou včetně DPH.

III. Objednávka
Kupující objednává zboží zasláním poptávky na e-mailovou adresu info@amater-cup.cz. Na základně poptávky je připravena nabídka včetně ceny a možnosti dopravy, za je zaslána zpět Kupujícímu. Potvrdí-li Kupující nabídku, je následně zboží připraveno k předání. Prodej obchodu je provozován pouze v české měně a na území České republiky.

IV. Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jiným způsobem než osobně na některé z akcí AmaterCupu a to mu bylo doručeno nějakou poštovní, kurýrní či zásilkovou službou.

Pro odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě je nutné splnit následující podmínky:

Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat písemně na e-mailovou adresu info@amater-cup.cz. Odstoupení musí odbsahovat text: „Jednostranně odstoupuji od smlouvy číslo ____________  ze dne __________ a žádám vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet:_______________ .Podpis: _____________. Datum: ________________.

Zboží musí být odesláno na adresu Prodávajícího v původním nepoškozeném obalu. Zboží nesmí být poškozené.

Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, vyhrazuje si Prodávající ponížit vratnou částku o poměrnou část související s poškoenzím zboží respektiove s nedodržením těchto podmínek, nebo vrácení peněz odmítnout, bylo-li zboží zcela zničeno nzásadním způsobem poškozeno.

V. Platby a platební podmínky
Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na akcích AmaterCupu.
Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce či poštovní doručovatel).

Zboží je až do celkového uhrazení ceny majetkem Prodávajícího.

VI. Dodací podmínky
Osobní odběr - zdarma, na akci AmaterCupu
Zaslání na dobírku

Zboží bude odesláno prostřednictvím České pošty. Cena přepravy a podmínky přepravy se řídí dle ceníku České pošty aktuálního v den objednávky.

Dorazí-li Kupujícícmu neúplná nebo počkozená zásilka, je tento povinen ohlásit toto nepordleně kupujícímu prostřednictvím emailové adresy info@amater-cup.cz a poslat stejným způsobem kopii porotku sepsaného Českou poštou.

Nedojde-li k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží upravuje § 620 občanského zákoníku, na spotřební zobží je zákonná záruka 24 měsíců.

VIII: Závěrečná ustanovení
Prodej v inetrentovém obchodu AmaterCupu slouží prioritně jezdcům účastnícím se akcí AmaterCupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poptávku Kupujícho bez uvedení důvodu, pokud Kupující nebude jedním z jezdců AmaterCupu.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Ochodní podmínky bez předchozího upozornění.

Publikováno v Praze 8.1.2011